Daftar Pengajar

Tenaga pengajar Pada PPB UIN Walisongo terdiri dari Dosen PNS, ASN, dan Dosen Luar Biasa (DLB) yang ahli dalam bidangnya dan sebagian besar telah memiliki pengalaman tinggal di luar negeri. Adapun tenaga pengajar dari unsur DLB adalah sebagai berikut :

Bahasa Indonesia

 

  1. Drs. Sajid Iskandar, M.Pd.

2. Nashihah Khumda, M.Pd.

3. Eva Ardiana I., S.Si., M.Hum.

4. Aisyatul Alifah, S.Pd., M.Pd.

 

Bahasa Arab

1. Ibrahim Abdelkarim Ahmed Abdelaziz (Mab’uts Mesir)

2. Dr. Nur Maziyah Ulya, S.Pd., M.S.I.

3. Dr. H. Abdur Rosyad Syuhudi, M.A.

4. Dr. H. Moh. Zuhri, M.Ag.

5. Abdul Hakim, M.Pd.I.

6. Achmad Tobroni, S.Pd.I., M.S.I.

7. Muhammad Anieq, Lc., M.S.I.

8. Inayah, M.Pd.I.

9. Musta’anuts Tsaniyah, M.Pd.

10. Rokhani, M.Pd.I.

11. Saiful Amar, Lc., M.S.I.

12. Syafi’i Jauhari, M.Pd.I.

13. Syariful Anam, M.S.I.

14. Zurfida Rahma, SS., M.Hum.

15. Muhammad Fahrun Nadhif, M.Pd.I.

Bahasa Inggris

1. Kharisma Puspitasari, M.Hum.

2. Ahdi Riyono, M.Pd.

3. Yessi Aprilia Waluyo, S.S., M.Hum.

4. Risky Soffyana, M.Si., M.Ed.

5. Rin Endah Hidayati, S.Pd.I., M.A.

6. Rin Endah Hidayati, S.Pd.I., M.A.

7. Kasan Bisri, S.Th.I., MA.

8. Abdul Fatah, S.Th.I., M.S.I.

9. M. Jauhari Sofi, S.Pd.I., M.A.

10. Nanang Nurkholis, MA.

Tutor

1. Rif’atun Hasanah, S.Pd.

2. Ainu Zumrudiana, S.Pd.

3. Danu Angga Vebriyanto, S.Pd.

4. Ida Ubaidah Hidayati, S.Pd.I.

5. Siti Ulinnikmah, S.Pd.I.

6. Azizatul Khusniyah, S.Hum., M.Hum.

7. Norannabiela, S.Hum.